Over mij 

 

Na inmiddels 30 jaar ervaring in het werken met en het professioneel adviseren van mensen op diverse vlakken, waarvan 21 jaar binnen de GZ en GGZ, mag ik dan ook met trots zeggen dat ik een ervaren professional ben die verstand van zaken heeft en uitgebreide expertise, naast toegespitste opleidingen, in het werkveld heeft opgedaan. 

Ik ben HBO en Post-HBO opgeleid als Psychosociaal hulpverlener, erkend Leefstijlcoach en registercounsellor en door mijn deskundigheid op zowel inhoudelijk GZ en GGZ-vlak kan ik ook counselling bieden waar anderen dit niet kunnen. Ook in multi-disciplinair verband, mede door mijn HBO medische basiskennis die voldoet aan de PLATO-eisen.

Met het opzetten van deze praktijk is een lang gekoesterde wens werkelijkheid geworden en kan ik mijn kennis, ervaringen en visie op psychosociale hulpverlening inzetten om mensen te ondersteunen in het aanbrengen van de door hun gewenste veranderingen in hun leven en het (terug) vinden van de eigen kracht en aanwenden van hun talenten.

Ik heb een voorliefde voor goed gebruik van gezond verstand, met het hart op de goede plaats inzetten van de talenten en de eigen kracht van mensen zelf. Oplossingsgerichte, positieve psychologie en de persoonsgerichte therapie van Carl Rogers liggen ten grondslag aan mijn aanpak en werkwijze.

Het blijft een leven lang leren en zal dan ook doorgaand opleidingen en verdiepingen blijven volgen, alhoewel ik vaak het meeste leer van het contact met mijn clientèle.

Ik ben, zoals gezegd,  erkend counsellor en leefstijlcoach en derhalve aangesloten bij ABvC, BLCN en RBZC.

 

Werkervaring

Voordat ik in de hulpverlening terecht kwam, heb ik met veel liefde in de particuliere kraamzorg gewerkt en ook jaren opvoedings- en gezondheidsvoorlichting gegeven in het welzijnswerkveld in achterstandswijken in Rotterdam en intensief gewerkt met ouders van jonge kinderen ( om achterstanden te verkleinen en voorkomen).

Reeds 21 jaar binnen de GGZ& GZ gespecialiseerde zorg werkzaam geweest als sociotherapeut en sinds 15 jaar als leidinggevende en heb hierdoor ontzettend veel situaties meegemaakt bij zowel medewerkers als cliënten die ertoe bijdragen dat ik werk vanuit mijn hart, kennis en ervaring en niet alleen vanuit de boekjes.

Daarnaast ben ik werkzaam in mijn praktijk als zelfstandig counsellor/psychosociaal hulpverlener, leefstijlcoach en orthomoleculair adviseur vanuit een holistische visie.

Opleidingen

Naast mijn Hbo-Sociaal Pedagogische Hulpverlening die ik bij IN-Holland heb afgerond en veel verschillende opleidingen en trainingen op inhoudelijk GZ/GGZ/Management vlak zoals onder andere;

 

- Management voor afdelingshoofden bij Transfergroep Rotterdam,

- Contextueel werken bij Leren Leven,

- Servant Leadership via Green leaf 

- post-HBO opleiding tot Register Counsellor Psychologie bij Stichting Counselling Nederland, CPION geregistreerd

- Medische Basiskennis bij Total Health volgens de PLATO eisen,CPION geregistreerd

- Orthomoleculair adviseur Basis bij SOHF

- Orthomoleculair adviseur Gevorderd bij SOHF

- Master Course 2022 Oplossingsgericht Werken/ OGW voor Management en Coaching bij SOLT-Louis Caufmann

- Post HBO Leefstijlcoach bij Leefstijlwijzer, CPION en KABIZ           geregistreerd

beroepsverenigingen, erkenningen & lidmaatschappen

- Aangesloten bij ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counselling. Bij diverse zorgverzekeraars is hierdoor een vergoeding voor counselling mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Deze vergoeding valt veelal onder het pakket alternatieve zorg (psychosociale zorg).

Op de website www.abvc.nl kunt u eventueel de algemene voorwaarden en het klachtenreglement downloaden.

- De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilinstantie. De ABvC heeft een samenwerking met SCAG: Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, gespecialiseerde geschillencommissie. Op de website van de SCAG kunt u de clientfolder downloaden.

- Aangesloten bij BLCN, Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland

- Ingeschreven bij Kabiz, Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg 

- Licentie bij de overkoepelende organisatie RBCZ als Registertherapeut Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Deze licentie is door een aantal zorgverzekeraars verplicht gesteld.

- Door de genoemde licentie onderhevig aan Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

- Geregistreerd in Abiturientenregister CPION

- AGB-codes worden vermeld op facturen en kunnen desgewenst opgevraagd worden.

- Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Als professional ben ik verplicht deze meldcode te hanteren. Zie www.meldcode.nl voor verdere informatie