Teamcoaching/ troubleshooting

Bedrijven die willen investeren in gezonde teams en communicatie zorgen voor de vitaliteit en het bevorderen van het eigenaarschap en de  eigen verantwoordelijkheid van het team en de teamleden. Dan werken mensen met plezier en bereiken ze tevens het gewenste resultaat. Thema`s binnen team coaching zijn bijvoorbeeld; feedback / feedforward, conflicthantering, (in)formele taken en rollen in een team en besluitvorming.

Teamcoaching verbetert de communicatie en samenwerking in het team. 

Een succesvol team is een team dat constructief en met plezier samenwerkt en dat optimaal gebruik maakt van de unieke kwaliteiten en kracht van ieder teamlid. Zij zijn betrokken bij het team en beschikken over de juiste persoonlijke en professionele vaardigheden om de doelstellingen te behalen. De onderlinge werksfeer is goed.

Soms lukt dat niet naar wens en verloopt de samenwerking stroef, waardoor de resultaten achterblijven. 

Voor welke teams?

• teams bij organisaties in reorganisatie en/of transitie
• Nieuw samengestelde teams die een goede start willen
• Als er sprake is van; ziekte/burn-out, eilanden-werking, wij/zij cultuur, conflicten, uitblijvende resultaten, negatieve sfeer
• Als de communicatie niet transparant en verbindend verloopt
• Als je je team een boost of herijking wil geven

Waarom teamcoaching werkt

• zet effectieve samenwerkingsprocessen in gang
• stimuleert of initieert een positieve cultuur
• geeft teamleden inzicht in elkaars talenten en verschillen
• Maakt interactiepatronen zichtbaar
• Geeft inzicht in sterktes vanuit een waarderende benadering
• Zorgt voor hernieuwde energie en werkplezier

Werkwijze teamcoaching

Het doel van de team-coaching is om het team als geheel en de teamleden afzonderlijk te ondersteunen in hun ontwikkeling naar een optimale(re) communicatie en samenwerking.

Kennismaken 

In een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek met de opdrachtgever: 

  • Inventariseren we samen welke situaties de opdrachtgever veranderd wil zien
  • wat het team tegenhoudt om de situaties zelf te veranderen om op een prettige en professionele manier samen te werken en de teamdoelen te halen
  • Formuleren we samen wat er nodig is om de persoonlijke en professionele doelen van het team te halen
  • Leg ik uit wat mijn werkwijze is  en de mogelijkheden zijn en maak ik, gebaseerd op dit gesprek, een offerte op maat voor een team-coachingstraject.

Duur van een team-coachingstraject

De duur van een traject is afhankelijk van de leerdoelen van het team. Een traject kan bestaan uit bijvoorbeeld:

  • één gemeenschappelijke bijeenkomst
  • meerdere teambijeenkomsten
  • trainingsbijeenkomsten voor de ontwikkeling van persoonlijke en professionele vaardigheden
  • intakegesprekken
  • individuele coachings-/counsellinggesprekken voor de leidinggevende en/of de teamleden

Vaak gaat het bij een teamtraject om een combinatie van begeleidingsvormen die bijdragen aan het behalen van de leerdoelen.  De werkwijze gaat volledig in overleg met de opdrachtgever. 

Soms is het verstandig en/of wenselijk om ook de leidinggevende te coachen om  zo de resultaten na de teamcoaching te borgen of om één of meerdere teamleden individueel te coachen. Dat verschilt per situatie en team.

Methodieken

Het gesprek is de kern van het proces. Om inzichten te verschaffen maak ik bovendien gebruik van verschillende praktische methodieken. Welke dat zijn, is afhankelijk van de context en de hulpvraag van het team. 

Vertrouwen

Vertrouwen is de basis om een veilige sfeer te creëren en cruciaal voor ontwikkeling, zodat de deelnemers van het traject kunnen werken aan persoonlijke en professionele zaken. Alles wat besproken wordt tijdens een sessie is vertrouwelijk en zal tussen de coachee en mij blijven.


Maak jouw eigen website met JouwWeb